لیست گواهینامه ها

گواهی بین‌المللین CE از اتحادیه اروپا
گواهی بین‌المللی ISO 13485,ISO 900 از QS سوییس
پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی
پروانه صادراتی از اداره کل تجهیزات پزشکی