نمایشگاه بین المللی ایران هلث

شرکت مهندسی فرسار تجارت شما را به بازدید از نمایشگاه ایران هلث مورخ 3 الی 6 خرداد ماه در سالن 38 B غرفه 62 دعوت می نماید.

  • 1401/02/18
  • + 282

شرکت مهندسی فرسار تجارت شما را به بازدید ازنمایشگاه ایران هلث تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی دارویی و آزمایشگاهی در سالن 38 B  غرفه 62 دعوت می نماید.